Förtroendevalda i Trelleborgs kommun

I förtroendemannaregistret Troman hittar du bland annat information om varje politikers aktuella uppdrag och kan filtrera på kommunens olika styrelser och nämnder.

Troman underlättar för både anställda och medborgare att hitta information om förtroendevalda och uppdragstagare i Trelleborgs kommun. Du hittar information om partitillhörighet, uppdrag och kontaktuppgifter. Du kan också filtrera på till exempel nämnder, bolag, parti och enskilda politiker.

Förtroendemannaregistret Troman