Synpunkter på Trelleborgs kommun

Har du klagomål eller synpunkter på kommunens service och tjänster? Eller vill du kanske ge oss beröm? Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Kontakta en verksamhet eller politiker?

Om du har synpunkter på en kommunal verksamhet kan du lämna dina synpunkter via länkarna på den här sidan eller kontakta verksamheten direkt via Kontaktcenter.

Vill du lämna synpunkter till någon av våra förtroendevalda politiker hittar du kontaktuppgifter i förtroendemannaregistret Troman.

Förtroendevalda i Trelleborgs kommun (Troman)

Arbetsmarknad, insatser och planering

Har du synpunkter på vårt arbete när det gäller arbetsmarknadsinsatser eller arbetsmarknadsplanering bör du i första hand kontakta den som ansvarar för verksamheten, enhetschef eller annan personal.

Om du inte är nöjd efter kontakt med personal på berörd verksamhet kan du framföra dina synpunkter, klagomål eller beröm via vår e-tjänst.

Lämna synpunkter på vårt arbete med arbetsmarknadsinsatser och arbetsmarknadsplanering (e-tjänst).

Bygga, bo och miljö

Störningar i boendemiljön

Upplever du störningar i din boendemiljö kan du lämna ett klagomål till kommunen som har tillsynsansvar enligt miljöbalken. Det kan till exempel handla om höga bullernivåer från industrier, ventilationsfläktar och pumpar, en kall och dragig lägenhet, eller för låg varmvattentemperatur.

Lämna klagomål på störningar i boendemiljö.

Detaljplaner

När kommunen tagit fram ett planförslag skickas det ut på samråd. Då har du möjlighet att tycka till och lämna dina synpunkter. Det finns även möjlighet att tycka till på omarbetade planförslag när det ställs ut på granskning.

Detaljplaner som är på samråd eller granskning.

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Har du synpunkter på vårt arbete när det gäller ekonomiskt bistånd (eller försörjningsstöd som det också kallas) bör du i första hand kontakta den som ansvarar för verksamheten, enhetschef eller annan personal.

Om du inte är nöjd efter kontakt med personal på berörd verksamhet kan du framföra dina synpunkter, klagomål eller beröm via vår e-tjänst.

Lämna synpunkter på vårt arbete med ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd (e-tjänst).

Företagsservice och näringslivsaktiviteter

Har du synpunkter på vårt arbete när det gäller till exempel branschträffar, företagslots, företagsbesök eller näringslivsfrukostar bör du i första hand kontakta den som ansvarar för verksamheten, enhetschef eller annan personal.

Om du inte är nöjd efter kontakt med personal på berörd verksamhet kan du framföra dina synpunkter, klagomål eller beröm via vår e-tjänst.

Lämna synpunkter på vårt arbete med företagsservice och näringslivsaktiviteter (e-tjänst).

Förskola och skola

Har du synpunkter på förskola eller skolan vänder du dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. Om du inte är nöjd efter kontakt med personalen kan du vända dig till ansvarig rektor. Vill du ändå ta ärendet vidare efter det kan du lämna dina synpunkter till bildningsförvaltningen.

Lämna synpunkter på förskola eller skola.

Matförgiftning eller livsmedelshantering

Har du drabbats av matförgiftning och misstänker att smittan kommer via ett matställe eller butik i Trelleborg kan du anmäla detta till kommunen.

Anmäl matförgiftning eller klaga på hantering av livsmedel.

Visselblåsarfunktion

Om du misstänker missförhållanden och andra allvarliga händelser i någon av Trelleborgs kommuns förvaltningar eller bolag kan du anmäla det via vår visselblåsartjänst.

Rapportera digitalt eller via röstbrevlåda.

Vuxenutbildning

Har du synpunkter på någon verksamhet inom vår vuxenutbildning (grund- och gymnasiekurser, lärcentrum, anpassad utbildning för vuxna, SFI, studie- och yrkesvägledning för vuxna, Yrkeshögskolan eller Yrkesvux) bör du kontakta den som ansvarar för verksamheten, enhetschef eller annan personal.

Om du inte är nöjd efter kontakt med personal på berörd verksamhet kan du framföra dina synpunkter, klagomål eller beröm via vår e-tjänst.

Lämna synpunkter på vuxenutbildningen (e-tjänst).

Vård och omsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsstöd

Har du synpunkter på verksamheter inom hemvård, särskilt boende, färdtjänst, individ- och familjeomsorg och LSS finns en särskild e-tjänst som du kan använda. Via e-tjänsten kan du även följa ditt ärende under processens gång.

Förutom att använda e-tjänsten kan du alltid kontakta berörd verksamhet direkt eller via Kontaktcenter.

Lämna synpunkter på verksamheter inom vård och omsorg, individ- och familjeomsorg (e-tjänst).