Pågående detaljplaner

Här hittar du de detaljplaner som Trelleborgs kommun just nu arbetar med att ta fram. Samtliga handlingar finns att läsa hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Trelleborg.

Pågående detaljplaner

Kommunfullmäktige i Trelleborg har 2022-06-20, § 142, beslutat att anta detaljplan för Kiosken 1 m.fl. – Dp 292. Beslutet har genom justerat protokoll…

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus i 4 respektive 9 våningar i centrala Trelleborg. Detaljplanen möjliggör även för centrumv…

Planavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Relaterade sidor