Pågående detaljplaner

Här hittar du de detaljplaner som Trelleborgs kommun just nu arbetar med att ta fram. Samtliga handlingar finns att läsa hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Trelleborg.

Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Västervång 2:25, Lagret 2 m.fl. Planområdet finns vid korsningen Tomma…

Planområdet är beläget i centrala Trelleborg och syftet med planförslaget är att möjliggöra för nybyggnation av komplementbyggnad på fastighet Skatan …

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus i 4 respektive 7 våningar i centrala Trelleborg. Detaljplanen möjliggör även för centrumv…

Planavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Relaterade sidor