Här hittar du de detaljplaner som Trelleborgs kommun just nu arbetar med att ta fram. Samtliga handlingar finns att läsa hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Trelleborg.

Informationen på sidorna uppdateras när det händer något nytt i planarbetet eller när arbetet går in i nästa skede.

Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Getingen 1 med flera, Dp 301, i Trelleborg. Planområdet är beläget vid Fagerängen i …

Planavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Relaterade sidor