Här hittar du de detaljplaner som Trelleborgs kommun just nu arbetar med att ta fram. Samtliga handlingar finns att läsa hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Trelleborg.

Pågående detaljplaner

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus i 4 respektive 9 våningar i centrala Trelleborg. Detaljplanen möjliggör även för centrumv…

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för besöksanläggning och handel inom aktuellt område. Syftet med detaljplanen är att säkerställa det som red…

Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för bostads- och centrumändamål och möjliggöra för byggnader som innehåller både bostäder och olik…

Planavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Relaterade sidor