Hushållen använder sig idag av ett stort antal produkter som innehåller kemikalier, till exempel rengöringsmedel, tvättmedel, sköljmedel, hygienartiklar och bilvårdsprodukter.

Hushållen använder sig idag av ett stort antal produkter som innehåller kemikalier.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Även varor som till exempel tuschpennor, tonerkasetter, luktsuddgummin, myggspiraler, plastleksaker med mjukgörare, kläder med impregneringsmedel och hemelektronik innehåller kemiska ämnen, utan att vi kanske tänker på det.

Flera av dessa kemiska produkter och varor kan vara skadliga för hälsan eller miljön. Vilka produkter vi väljer att köpa och hur vi hanterar dem är en av de viktigaste frågorna för ett hållbart samhälle.

För dig som konsument är det ofta svårt att avgöra vilket som är ett bra eller dåligt produktval med hänsyn till miljön. En hjälp kan vara att välja miljömärkta produkter när sådana finns. Använd inte mer kemikalier än vad som är nödvändigt. Gå igenom dina kemikalier hemma och rensa bort de som saknar etikett eller blivit gamla.

Farliga kemikalier

Farliga kemikalier ska ha märkning på förpackningen med information om riskerna med produkten och hur den kan hanteras på säkert sätt. På Kemikalieinspektionens webbplats finns mer information om märkning enligt CLP-förordningen (classification, labelling and packageing of chemicals).

Förvara alltid kemikalier utom räckhåll för barn

Hushållskemikalier är den vanligaste orsaken till förgiftningstillbud bland småbarn. Om du misstänker att barnet fått i sig något giftigt, ring 112 och begär giftinformation. I Kemikalieinspektionens broschyr Kemikalier i barns vardag, finns information om vad du själv kan göra för att minska riskerna att barnen skadas av kemikalier. På Kemikalieinspektionens webbplats finns bra information om kemikalier i vardagen. Här finns information om några vanliga kemiska ämnen, produkter och egenskaper. Urvalet är baserat på aktuella ämnesområden och allmänna frågor.

Farligt avfall

Kemikalieinspektionen

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen