Farliga ämnen i varor

Du har rätt att få veta om en produkt eller en vara innehåller särskilt farliga ämnen. Butiken ska lämna information om detta inom 45 veckodagar. För dig som konsument är 45-dagarsregeln viktig.