Länsstyrelsen har ansvaret för att kontrollera att djuren har det bra och att djurskyddslagen följs. Om du har frågor eller ärenden inom djurskydd ska du vända dig till länsstyrelsen i Skåne.

Länsstyrelsen har ansvaret för att kontrollera att djuren har det bra och att djurskyddslagen följs.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Djur inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område är det förbjudet att utan tillstånd hålla nötkreatur, häst, get, får, svin samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Detta regleras i Trelleborgs kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.

Du kan ansöka om särskilt tillstånd för att hålla djur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanerat område hos samhällsbyggnadsnämnden.

Ansök om att hålla djur inom detaljplanerat område (Självbetjäningssida)

Djur utanför detaljplanelagt område

Djurhållning med över 100 djurenheter är anmälningspliktig verksamhet.

Djurhållning och lantbruk

Tänk på att du också kan behöva tillstånd enligt djurskyddslagen, detta söker du hos Länsstyrelsen i Skåne.

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen