I Trelleborgs kommun är det Trelleborg Kretslopp och vatten på tekniska serviceförvaltningen som ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten och rening av avloppsvatten.

Kommunens avdelning Trelleborg Kretslopp och vatten ansvarar för distribution och produktion av dricksvatten och avloppsvatten.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Trelleborg Kretslopp och vatten hanterar hela VA-kretsloppet från upptagandet av grundvatten till utsläpp av renat avloppsvatten. Avdelningen ansvarar även för handläggande av VA-lov, mätarbyten, samt drift och underhåll av ledningsnätet.

Om vatten i Trelleborg

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och varje år levererar Trelleborgs tre vattenverk cirka tre miljoner kubikmeter dricksvatten, vilket gör avdelningen till kommunens största livsmedelsleverantör. Samtidigt är cirka 90 procent av kommunens invånare anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet och därmed är Trelleborg Kretslopp och vatten även en av de största och viktigaste miljöverksamheterna i Trelleborg.

Anslut till kommunalt VA (Självbetjäningssidor)

Trelleborg Kretslopp och vatten

Telefonnummer
0410-73 30 00

För akut felanmälan utanför kontorstid ring: 040 – 676 90 50.

Teknisk serviceförvaltning