Vatten- och avloppsplan

VA-planen för Trelleborgs kommun gäller under perioden 2020 till 2024, men har även ett längre perspektiv fram till år 2040. Detta för att möjliggöra långsiktig planering för större framtida investeringar. Som underlag till VA-planen finns en VA-översikt och en VA-strategi.

Målet med VA-planen är att identifiera och konkretisera prioriterade åtgärder med planering i tid och kostnad. Utgångspunkten är de behov och begränsningar som finns i Trelleborgs kommun. VA-planen antogs av Kommunfullmäktige 2020-04-27.

I VA-översikten beskrivs omfattningen, möjligheterna och förutsättningarna för dagens och framtidens VA-försörjning.

VA-strategin utgör grunden för VA-planeringen och beskriver kommunens mål och viljeriktning samt långsiktiga strategier för att uppnå dessa mål.

Teknisk serviceförvaltning