Vattnet i Trelleborgs kommun är grundvatten som härstammar från det vatten som regnade ner på jorden för cirka 40 år sedan. Under dessa 40 år har vattnet sakta trängt ner genom marken och renats, tills det fått de egenskaper det har idag. Detta vatten tas nu upp för att användas som dricksvatten.

Vattnet som tas upp kallas för råvatten. Det håller redan från början en bra kvalitet jämfört med ytvatten, men måste ändå gå igenom några reningssteg i vattenverket för att få klassas som dricksvatten.

Kommunalt dricksvatten

Om du bor inom ett kommunalt verksamhetsområde har du rätt att få kommunalt dricksvatten draget till din fastighet. Kontakta Trelleborg Kretslopp och vatten på tekniska serviceförvaltningen om du vill göra en ansökan. Aktuella kostnader finner du under Avgifter. Skulle din bostad ligga utanför verksamhetsområdet är det tekniska servicenämnden som utreder möjligheten för bostaden att kopplas på det kommunala nätet.

Karta med verksamhetsområden

Anslut till kommunalt VA (Självbetjäningssidor)

Egen brunn

Om det inte är möjligt att koppla din bostad till kommunalt vatten är du hänvisad till att lösa dricksvattenförsörjningen på egen hand. På Livsmedelsverkets webbplats kan du läsa mer om enskilda brunnar.

Livsmedelsverket, egen brunn

Trelleborg Kretslopp och vatten

Telefonnummer
0410-73 30 00

För akut felanmälan utanför kontorstid ring: 040 – 676 90 50.

Samhällsbyggnadsförvaltningen