Trelleborgs kommun har ansvaret att samla in och behandla ditt avfall på rätt sätt. Här hittar du information bland annat om hur du tar hand om ditt avfall, om var kommunens återvinningscentraler finns, vilka taxor och avgifter som gäller, och var du kan lämna prylar för återbruk.

Trelleborgs kommun har ansvaret att samla in och behandla ditt avfall på rätt sätt.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Hushållsavfall är alla typer av avfall som uppkommer där vi bor eller tillbringar vår fritid. Även motsvarande avfall som uppstår hos verksamheter, institutioner och skolor räknas som hushållsavfall och styrs av samma bestämmelser. Förutom att ta hand om hushållens avfall arbetar kommunen med avfallsminimering och information till dig som kommuninvånare om konsumtionens betydelse för avfallsproduktionen.

Hämtning, lämning och återvinning

Personal från avdelningen Trelleborg Kretslopp och vatten hämtar hushålls- och trädgårdsavfall samt vitvaror och grovavfall. Till de tre återvinningscentralerna i kommunen lämnar du kostnadsfritt ditt grovavfall och farligt avfall. Här kan du också lämna prylar till återbruk och hämta matavfallspåsar. Kommunen ansvarar också för tömning av enskilda avlopp och fettavskiljare.

Trelleborg Kretslopp och vatten

Telefonnummer
0410-73 30 00

Tekniska serviceförvaltningen