Allt som produceras blir förr eller senare avfall. För att hushålla med våra resurser, både råvaror och energi, är det viktigt med återvinning. För att avfall ska kunna återvinnas måste det sorteras.

Sysavs sorteringsguide

I Sysavs sorteringsguide för hushåll kan du enkelt hitta information om återvinningscentraler, Farligt avfall-bilen och annan nyttig information om hur du bäst ska ta hand om hushållsavfallet.

Sysavs sorteringsguide för privatpersoner

Tekniska serviceförvaltningen