Sopsortering

  • Matavfall, tidningar och förpackningar sorterar du ut för återvinning.
  • Restavfall är det avfall som inte kan återvinnas eller komposteras.
  • I ett kärl för hushållsavfall får det inte hamna el- och elektronikskrot, batterier, farligt avfall eller trädgårdsavfall.
  • Det som du inte kan lämna i avfallskärlet ska du själv lämna på återvinningscentraler och återvinningsstationer.
  • För farligt avfall finns miljöstationer på återvinningscentralerna eller Samlaren.

Tekniska serviceförvaltningen