Förpackningar

Förpackningar av plast, metall, glas, papper och batterier är producentansvarsmaterial. Det innebär att producenten har ansvar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter. Det du lämnar här återvinns till nya produkter.

Samla alla plastförpackningar, både hårda och mjuka, i en plastpåse innan du lägger dem i kärlet.

Fotograf: Trelleborgs kommun

I Trelleborgs kommun finns 19 återvinningsstationer, och på de allra flesta finns även behållare där du kan lämna kläder, textil, skor och leksaker för återanvändning. Följande är exempel på förpackningar som du kan lämna på återvinningscentraler och återvinningsstationer.

Färgade glasförpackningar

Tomma flaskor och burkar utan lock eller kapsyler. Observera att du inte ska lämna porslin, keramik eller glödlampor här.

Ofärgade glasförpackningar

Flaskor och burkar som är helt ofärgade. Endast tomma förpackningar. Tag av lock och kapsyler. Lämna inte porslin, keramik eller glödlampor här.

Pappersförpackningar

Förpackningar som till minst hälften består av papper, exempelvis pizzakartonger, mjölkpaket, juicepaket, bärkassar, omslagspapper och påsar av papper samt förpackningar av wellpapp. Inte tidningar, broschyrer, kuvert eller kontorspapper.

Metallförpackningar

Konservburkar, dryckesburkar utan pant, aluminiumformar och aluminiumfolie, tomma sprayburkar, tuber, lock, kapsyler. Stora färgburkar lämnar du på återvinningscentralen om de är tomma. Färgburkar med färgrester lämnar du till miljöstationen på återvinningscentralen.

Plastförpackningar

Flaskor, burkar, lådor, dunkar, bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och plastfilm. Förpackningarna ska vara tomma och torra. Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter materialslag. Stora plastförpackningar, som inte går in i behållaren, lämnas på en återvinningscentral.

Plast i påse

Det händer att plastförpackningar, särskilt mjukplasten, flyger i väg vid tömning av avfallskärlen. För att inte riskera att plasten hamnar i vår natur ber vi dig att hantera plastförpackningarna så här:

 • Samla alla plastförpackningar, både hårda och mjuka, i en plastpåse innan du lägger dem i kärlet. För att inte behöva köpa nya går det bra att använda gamla plastpåsar, eller till exempel brödpåsar.
 • Försök att pressa ut all luft ur påsen innan du knyter ihop den så tar plasten mindre plats i kärlet.

Plast är på många sätt ett bra material men i naturen gör den skada. Plasten sönderdelas, bryts ner till mikroplast och följer med vind och vatten till havet. Att samla ihop plastförpackningarna i en påse är ett enkelt sätt att hindra läckaget av plast till naturen.

Visste du att…

Om alla svenska hushåll bidrog med bara en extra plastförpackning till återvinning varje månad skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3 600 ton. Det motsvarar utsläppen från cirka 1 200 bensindrivna bilar eller oljeuppvärmning 675 medelstora villor – varje år.

Vem tar hand om materialet?

Metallkretsen, Svensk Glasåtervinning, Svensk Kartongåtervinning, Plastkretsen, Returwell samt El-kretsen har ansvaret för att samla in och återvinna materialet. Dessa företag ägs gemensamt av industrin och handeln. Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte.

Har du frågor om förpackningar?

Förpackningsinsamlingen, FTI, (tidigare Förpacknings- och tidningsinsamlingen) är en samarbetsorganisation för Metallkretsen, Svensk Glasåtervinning, Svensk kartongåtervinning, Plastkretsen och Returwell. Verksamheten bekostas genom att du som kund i samband med inköp av en produkt, samtidigt betalar kostnaden för insamling och behandling av förpackningen.

Vanliga frågor och svar om "Plast i påse"

 • Det är viktigt att vi försöker minska mängden plast omkring oss. Det händer att plastförpackningar, särskilt mjukplasten, flyger i väg vid tömning av avfallskärlen. Vi vill inte riskera att plasten hamnar i vår natur.

 • Nej det behöver du inte. Återanvänd de påsar som redan finns i hushållet, till exempel brödpåsar och andra plastpåsar som du kan samla plasten i.

 • Nej. Återanvänd de påsar som redan finns i hushållet, till exempel brödpåsar och andra plastpåsar som du kan samla plasten i.

 • Du har förmodligen plastpåsar från dina inköp, till exempel brödpåsar och andra plastpåsar som du kan samla plasten i.

 • Nej. Samla plastförpackningarna i plastpåsar. Påsarna skärs sönder maskinellt och skannas så att mjukplast och hårdplast kan sorteras och återvinnas var för sig.

  Läs mer om återvinningsprocessen på www.ftiab.se.

 • Lämna dina förpackningar av plast, papper, metall och glas till en av kommunens nitton återvinningsstationer.

  Hitta en återvinningsstation.

 • Alla plastförpackningar som samlas in transporteras till producenternas återvinningsanläggning i Motala. Där sorteras de efter plastkvalitet och blir till nya plastprodukter.

  Svensk plaståtervinning

 • Restavfallet (den vanliga soppåsen) går till energiåtervinning, det vill säga avfallet förbränns, och därmed kan plasten inte återvinnas.

Tekniska serviceförvaltningen