Förpackningar

Förpackningar av plast, metall, glas, papper, trä och övrigt förpackningsmaterial omfattas av förpackningsdirektivet. Kommunen är ansvarig för insamlingen sedan 1 januari 2024. Insamlingen varierar mellan olika förpackningsslag och sker antingen fastighetsnära, via återvinningstationerna eller via återvinningscentralerna. Efter att förpackningarna samlats in lämnas de till producenterna som är ansvariga för återvinningen.

Samla alla plastförpackningar, både hårda och mjuka, i en plastpåse innan du lägger dem i kärlet.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Genom att sortera ut dina förpackningar bidrar du till en cirkulär och mer miljövänlig vardag. Avfall är en resurs som kan göra nytta många gånger om det sorteras rätt. Papper kan återvinnas upp till sju gånger utan att kvaliteten försämras. Glasflaskor, konservburkar och kaviartuber kan återvinnas hur många gånger som helst.

I Trelleborgs kommun finns 15 återvinningsstationer där du kan lämna förpackningar av metall, plast, papper och glas. Här kan du också lämna småbatterier. Övrigt förpackningsmaterial kan du lämna på återvinningscentralerna i Smygehamn, Anderslöv eller Trelleborg.

Plast i påse

Det händer att plastförpackningar, särskilt mjukplasten, flyger i väg vid tömning av avfallskärlen. För att inte riskera att plasten hamnar i vår natur ber vi dig att hantera plastförpackningarna så här:

 • Samla alla plastförpackningar, både hårda och mjuka, i en plastpåse innan du lägger dem i kärlet. För att inte behöva köpa nya går det bra att använda gamla plastpåsar, eller till exempel brödpåsar.
 • Försök att pressa ut all luft ur påsen innan du knyter ihop den så tar plasten mindre plats i kärlet.

Plast är på många sätt ett bra material men i naturen gör den skada. Plasten sönderdelas, bryts ner till mikroplast och följer med vind och vatten till havet. Att samla ihop plastförpackningarna i en påse är ett enkelt sätt att hindra läckaget av plast till naturen.

Vanliga frågor och svar om "Plast i påse"

 • Det är viktigt att vi försöker minska mängden plast omkring oss. Det händer att plastförpackningar, särskilt mjukplasten, flyger i väg vid tömning av avfallskärlen. Vi vill inte riskera att plasten hamnar i vår natur.

 • Nej det behöver du inte. Återanvänd de påsar som redan finns i hushållet, till exempel brödpåsar och andra plastpåsar som du kan samla plasten i.

 • Nej. Återanvänd de påsar som redan finns i hushållet, till exempel brödpåsar och andra plastpåsar som du kan samla plasten i.

 • Du har förmodligen plastpåsar från dina inköp, till exempel brödpåsar och andra plastpåsar som du kan samla plasten i.

 • Nej. Samla plastförpackningarna i plastpåsar. Påsarna skärs sönder maskinellt och skannas så att mjukplast och hårdplast kan sorteras och återvinnas var för sig.

 • Lämna dina förpackningar av plast, papper, metall och glas till en av kommunens femton återvinningsstationer.

  Hitta en återvinningsstation.

 • Alla plastförpackningar som samlas in transporteras till producenternas återvinningsanläggning i Motala. Där sorteras de efter plastkvalitet och blir till nya plastprodukter.

  Svensk plaståtervinning

 • Restavfallet (den vanliga soppåsen) går till energiåtervinning, det vill säga avfallet förbränns, och därmed kan plasten inte återvinnas.

Tekniska serviceförvaltningen