Kundsida Avfall och återvinning

Denna sida är för dig som omfattas av kommunens åtagande för avfallshantering.

Kundportal ersätter gamla Mina sidor

Kretslopp och vatten har bytt system för hantering av dina abonnemang och fakturor. Därför är Mina sidor utbytt mot en ny kundportal och dina fakturor har till viss del fått ett nytt utseende. I kundportalen kan du också anmäla om du i framtiden vill få sms vid driftstörningar.

Flera av dina ärenden kan du uträtta själv via vår kundportal där du kan logga in för att se dina abonnemang, anmäla utebliven sophämtning eller beställa extratjänster. I våra e-tjänster hittar du formulär för saker som inte kan utföras via kundportalen, till exempel vissa ansökningar. E-tjänsterna kan du också använda om du ännu inte är kund hos Kretslopp och vatten. Svar på vanliga frågor hittar du här på webbplatsen.

Här hittar du våra kundsidor för VA och avfall

På kommunens kundsida för VA och avfall hittar du information om hur du läser din faktura, gör beställningar och felanmälan, anmäler dig till vår SMS-tjänst för driftinformation och länkar till vår kundportal.

Tekniska serviceförvaltningen