Livsmedel och hälsa

Du kan få rådgivning och information om inom bland annat hälsa, miljö, natur, smittskydd och livsmedel från miljöavdelningen på Trelleborgs kommun.

Livsmedelshantering på en av Trelleborgs kommun ca 360 registrerade livsmedelsverksamheter.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Vi ser också till att lagar och regler inom miljö- och livsmedelsområdet följs.

Visionen är att kommunen ska ha rent vatten, ren luft och mark, livskraftig biologisk mångfald, gott hälsotillstånd genom bra mat och god inomhusmiljö.

Information från Folkhälsomyndigheten i samband med Corona-pandemin

Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal bär ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda de verksamheter som inte uppfyller kraven.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndigheten

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen