Livsmedel och hälsa

Du kan få rådgivning och information om inom bland annat hälsa, miljö, natur, smittskydd och livsmedel från miljöavdelningen på Trelleborgs kommun.

Livsmedelshantering på en av Trelleborgs kommun ca 360 registrerade livsmedelsverksamheter.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Vi ser också till att lagar och regler inom miljö- och livsmedelsområdet följs.

Visionen är att kommunen ska ha rent vatten, ren luft och mark, livskraftig biologisk mångfald, gott hälsotillstånd genom bra mat och god inomhusmiljö.

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen