Privatpersoner och företagare i Trelleborgs kommun kan göra mycket för att minimera risken för brand hemma eller på jobbet.

Privatpersoner och företagare i Trelleborgs kommun kan göra mycket för att minimera risken för brand hemma eller på jobbet.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Grunden är att ha ett gott systematiskt brandskyddsarbete och att sotning utförs, men också att man följer de rekommendationer och råd som finns inom olika områden.

Avgifter

Avgifter för brandskyddskontroll baseras på den taxa som kommunen beslutat.

Brandskydd

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen