Fyrverkerier

Enligt Trelleborgs kommuns lokala ordningsföreskrifter gäller följande angående fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i kommunen:

 • För att en fyrverkeripjäs ska få hanteras krävs att den godkänts av Myndigheten
  för samhällsskydd och beredskap.
 • Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får endast hanteras av den som fyllt 18 år.
 • Tillstånd krävs av polismyndigheten för att få använda fyrverkeri eller andra pyrotekniska
  varor inom område som omfattas av detaljplan.
 • Fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor får användas inom områden som omfattas
  av detaljplan utan polismyndighetens tillstånd endast mellan klockan 16.00 på nyårsafton
  och 04.00 därpå följande dag. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens
  belägenhet och övriga omständigheter.
 • Användande av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får aldrig ske inom sjukhusområdet
  för Trelleborgs lasarett.

Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats.

Räddningstjänsten är tillståndsmyndighet när det gäller försäljning av fyrverkerier.

Samhällsbyggnadsförvaltningen