Fyrverkerier

Enligt Trelleborgs kommuns lokala ordningsföreskrifter gäller följande angående fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i kommunen:

  • För att en fyrverkeripjäs ska få hanteras krävs att den godkänts av Myndigheten
    för samhällsskydd och beredskap (MSB).
  • Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får endast hanteras av den som fyllt 18 år.
  • Tillstånd krävs av polismyndigheten för att få använda fyrverkeri eller andra pyrotekniska
    varor inom område som omfattas av detaljplan.
  • Användande av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får aldrig ske inom sjukhusområdet för Trelleborgs lasarett.

Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats.

Räddningstjänsten är tillståndsmyndighet när det gäller försäljning av fyrverkerier samt tillstånd för användning av tillståndspliktiga fyrverkerier.

Mer information

Frågor och svar på MSB:s webbplats

Om tillstånd och regler på polisens webbplats

Tio råd för ett säkrare fyrverkeri

Detaljplanerade områden i Trelleborgs kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen