Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt. Genom långsiktig stadsutveckling tas Trelleborgs läge i Öresundsregionen och närheten till Europa till vara, vilket stärker kommunen som regional kärna.

Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Trelleborgs kommun arbetar med hållbarhetsfrågor i ett brett perspektiv, där hållbarhet ingår som en del i varje utvecklingsskede.

Strategiska hållbarhetshetsprojekt och rapporter redovisas under rubriken Klimat, miljö och hållbarhet.

Pågående stadsutvecklingsprojekt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen