Fiber

GlobalConnect AB förvärvade under augusti 2020 det tidigare kommunala bolaget Trelleborgs Stadsnät AB. Förvärvet innebär att kommunens ägande och förvaltande av kommunens fibernät övertas av GlobalConnect.

Bolaget driver vidare Trelleborgs Stadsnät som ett varumärke.

Trelleborgs stadsnät

Om du vill ha fiber till din fastighet kan du söka upp fastigheten på fiberkartan där du kan se vem som levererar fiber. Ta kontakt med dem för att få reda på hur du ansluter.

Fiberkartan

Kommunledningsförvaltningen