Fiber

IP-Only förvärvade under augusti 2020 det tidigare kommunala bolaget Trelleborgs stadsnät. Förvärvet innebär att kommunens ägande och förvaltande av kommunens fibernät övertas av IP-Only. Stadsnätet kommer att integreras i IP-Onlys organisation. Beslutet fattades av kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun 2020-06-17.

Kommunledningsförvaltningen