Skyltprogram

Trelleborgs kommun står inför en dynamisk utveckling med stora stadsomvandlingsprogram och ett intensivt arbete med att sätta ut riktningen för förvaltning och utveckling av stadsmiljö och för att stärka stadens identitet.