Skyltprogram

Trelleborgs kommun står inför en dynamisk utveckling med stora stadsomvandlingsprogram och ett intensivt arbete med att sätta ut riktningen för förvaltning och utveckling av stadsmiljö och för att stärka stadens identitet.

Tillsammans med övriga styrdokument, som översiktsplaner, Stadsmiljöprogram och riktlinjerna i Siluett för Trelleborgs, stad är syftet med skyltprogrammet att skapa stadsmiljöer som understödjer verksamheter och attraherar både dagens trelleborgare, turister, potentiella nya invånare samt investerare.

Programmet har även som syfte att vara kunskapsförmedlande, att fungera som en hjälp för att avgöra om en skylt är väl anpassad och väl fungerande, samt öka förståelsen för hur enskilda åtgärder i staden medverkar till det övergripande uttrycket.

Skyltprogrammet antogs i Samhällsbyggnadsnämnden den 16 augusti 2022.

Bygglovsavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00 - Telefontid måndag-fredag, klockan 13-14.

Samhällsbyggnadsförvaltningen