Siluett för Trelleborgs stad

Frågan om höga hus är återkommande i kommunen. Det finns aktörer med intresse att bygga nya höga byggnader i framför allt Trelleborgs stad. Samtidigt finns idag inga gemensamma stadsbyggnadsmässiga målsättningar specifikt relaterade till byggnadshöjder i staden.

Ett vägledande dokument är framtaget, Siluett för Trelleborgs stad. Dokumentet är framtaget för att användas i samband med att höga hus diskuteras vid förfrågningar eller vid konkreta planbesked och bygglov.

Målet med dokumentet är att förenkla i diskussioner mellan berörda parter i höghusprojekt och att garantera att samtalen blir tydliga och nyanserade.

Dokumentets innehåll

Begrepp: I detta kapitel definieras ett antal användbara begrepp, bland annat begreppet höga hus.

Stadens karaktär: Här finns en karta över Trelleborg stads olika karaktärsområden, samt korta beskrivningar av varje område.

Verktyg: Här finns de kommunala styrdokument som används i arbetet med höga hus listade. Matrisen är ett diskussionsunderlag som fungerar både internt och externt.

Riktlinjer: I detta kapitel beskrivs riktlinjerna för höga hus: kvalificerad designprocess och slankhetskurvan.

Planavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen