Samhällsbyggnadspriset delas ut för att uppmärksamma och belöna insatser som berikar inom miljö, stad och landskap.

Vem kan vinna priset?

Priset delas ut till fastighetsägare, privatpersoner, skolor, vårdinrättningar, företag, skolklasser, föreningar eller andra institutioner eller organisationer.

Vem utser vinnaren?

En jury bestående av samhällsbyggnadsnämndens presidium utser tre nominerade till priset. Slutlig pristagare avgörs genom sluten omröstning i nämnden. Omröstningens resultat hemlighålls och presenteras först vid prisutdelningen.

Tidigare års nominerade och vinnare av samhällsbyggnadspriset

2021

 • Portalen i hamnen – porten till kontinenten – vinnare
 • Väggmålningen vid ställplatsen, västra infarten
 • Ombyggnad av äldre skolbyggnad till lägenheter på Dalköpinge

2020

 • Trädgårdsstaden i Trelleborg – vinnare
 • Restaurang Pärlan i Beddingestrand
 • Nybyggt hus i östra Trelleborg

2019

 • Grönby Gårdscharkuteri, Grönby – vinnare
 • Helmerslunds Gård, Smygehuk
 • Nyproduktionen i Sparven 1, Trelleborg

2018

 • Kvarteret Bävern i Trelleborg – vinnare
 • Restaurang Casa Blanca i Trelleborg
 • Rödakorsstugan i Beddingestrand

2017

 • Norra kapellet, Östervång 1:2 – vinnare
 • Järnvägsparken, Innerstaden 6:1
 • Ullahills magasin, Västra Virestad 5:11

2016 (pris för hållbar samhällsbyggnad)

 • Centralstationen i Trelleborg – vinnare
 • Rättspsykiatriskt centrum
 • Östra Beddingestrands vägförening (Beddingestrandhed)

2015 (pris för hållbar samhällsbyggnad)

 • Swedish Biogas i Jordberga – vinnare
 • Byggprojekt Centralskolan i Trelleborg
 • Byggprojekt Två Lejon, Gamla Torg i Trelleborg
 • GDPR-information till dig som nominerar en person, verksamhet eller företag till pris

  För att nominera behöver du även fylla i ditt eget namn, telefonnummer och/eller e-postadress. Dina uppgifter kommer inte att publiceras publikt.

  Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna ta emot och bereda din inskickade nominering. De personuppgifter som hanteras för detta ändamål är namn, telefonnummer och e-post.

  De personuppgifter som behandlas sker med stöd av allmänt intresse och säker identifiering, som är en laglig grund i artikel 6 i dataskyddsförordningen samt i skäl 40-49.

  Dina personuppgifter kommer därefter att lagras i vårt ärendehanteringssystem Vision. Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som kommer att ta del av dina personuppgifter. De personuppgifter som inkom med din nominering är en del av en allmän handling och sparas tills vidare enligt arkivlagen, i ovan nämnda ärendehanteringssystem. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Samhällsbyggnadsnämnden som kan kontaktas på samhallsbyggnad@trelleborg.se.

  Nomineringen (utan personuppgifter) blir även en del av Samhällsbyggnadsnämndens protokoll som är allmän handling och förvaras tills vidare enligt arkivlagen.

  Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.

  Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

  GDPR-information till dig som nominerats till Samhällsbyggnadspriset

  I samband med nominering till Samhällsbyggnadspriset har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot dina personuppgifter. De personuppgifter som tagits emot är namn, adress, telefonnummer, e-post samt motivering till nomineringen.

  Namn på nominerad person, verksamhet eller företag kommer att publiceras publikt på Trelleborgs kommuns hemsida tillsammans med motivering till nomineringen.

  Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnats för att kunna ta emot, bereda, besluta och expediera nomineringen och utse vinnare av priset. De personuppgifter som hanteras för detta ändamål är  namn, telefonnummer och e-post.

  De personuppgifter som behandlas sker med stöd av allmänt intresse och säker identifiering, som är en laglig grund i artikel 6 i dataskyddsförordningen samt i skäl 40-49.

  Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt ärendehanteringssystem Vision. Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som kommer att ta del av dina personuppgifter. De personuppgifter som inkom med nomineringen är en del av en allmän handling och sparas tills vidare enligt arkivlagen, i ovan nämnda ärendehanteringssystem. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Samhällsbyggnadsnämnden som kan kontaktas på samhallsbyggnad@trelleborg.se.

  Nomineringen (utan personuppgifter) blir även en del av Samhällsbyggnadsnämndens protokoll som är allmän handling och förvaras tills vidare enligt arkivlagen.

  Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.

  Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Samhällsbyggnadsförvaltningen