Motiveringar 2021 års nominerade

Väggmålningen vid ställplatsen, västra infarten

Motivering

”När det gamla lämnar plats för det nya uppstår ofta tillfälliga tomrum. Ett sådant tomrum fylldes under sommaren 2021 med liv och rörelse när konsten fick ta plats på en åttio meter lång vägg. Där Dux förut huserade och Västra Sjöstaden ska komma att byggas, finns jätteväggen som visar inte bara delar av Trelleborgs historia, utan även stadens nutid och det som kommer i framtiden.

Gemenskap, kreativitet och medskapande var ledorden när konstnärerna, med bidrag från trelleborgares kärlek och engagemang, skapade muralmålningen Jätteväggen. Den levande berättelsen i målningen är en attraktion för staden och bildar en möjlig och modern mötesplats i stadens offentliga vardagsrum.”

Portalen i hamnen – porten till kontinenten

Motivering

”Ett nygammalt landmärke har landat!

Trelleborgs ångfärjeportal från 1909 har ett unikt symbolvärde både för staden, hamnen och medborgarna i Trelleborg. Samtidigt med detta är den ett unikt stycke industrihistoria.

Om portalen kunde tala och se, skulle den berätta om allt den bevittnat under sina 110 år. Människoöden, präglade av omvärldshändelser, dramatik och politik. Men även som symbol för längtan bort till något, eller längtan hem.

Den blå Portalen har på ett exemplariskt sätt bevarats, renoverats samt lyfts till en framtida plats där den får stå som en påminnelse om stadens, hamnens samt sin egen historia – och samtidigt vara en stolt grindvakt för framtiden.”

Ombyggnad av äldre skolbyggnad till lägenheter på Dalköpinge

Motivering

”På Dalköpinge i östra delarna av Trelleborg ligger en gammal skolbyggnad, som fått nytt liv och nya användare i nybyggda, moderna lägenheter.

Den gamla skolbyggnaden har byggts om med varsam hand, som månat om att bevara byggnadens karaktär. Det nybyggda gårdshuset har utformats och placerats för att passa in i miljön med hänsyn till natur- och kulturvärden på platsen. Tillsammans bildar byggnaderna en fin helhet som väl passar in i stads- och landskapsbilden.”

Samhällsbyggnadsförvaltningen