Fastigheter och lantmäteri

Planerar du att bygga nytt, ett komplement eller göra en ändring på din befintliga fastighet ska du läsa mer under rubriken Bygga.

Lantmäteriet

Om du behöver hjälp med ärenden som tillhör fastighetsregistret, fastighetsbildning, avstyckning av tomt eller fastighetsreglering vänder du dig till Lantmäteriet.

Det är Lantmäteriet som ansvarar för fastighetsregistret. I fastighetsregistret finns information om landets alla fastigheter. Till exempel kan du ta reda på hur stor din fastighet är eller om det finns några så kallade servitut på fastigheten.

Fastighetsregistret hos Lantmäteriet

Kommunens mätningstjänster

Kommunens personal på avdelningen för Bygglov och geodata utför all sorts inmätning och utsättning för kunder inom både den offentliga och privata sektorn.

Kartor och mätninstjänster

Boverket

På Boverkets webbplats finns information om byggregler och bygglov.