Tillsyn

Om en fastighet inte uppfyller kraven i plan- och bygglagen kan du göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen, som är tillsynsmyndighet. Använd någon av länkarna nedan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen