Elda utomhus

Räddningstjänsten får ofta frågor som rör eldning utomhus och vad man bör tänka på.

Aktuell information gällande eldningsförbud

Just nu råder det inte eldningsförbud i Trelleborgs kommun.

Eldning av trädgårdsavfall

Ny lagstiftningen från den 1 januari 2024

Från och med 1 januari 2024 har en ny lag trätt i kraft vilket innebär att det inte längre är tillåtet att elda trädgårdsavfall. Det har länge varit förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall. Avfallsförordningen säger att allt biologiskt avfall ska samlas in separat (3 kap. § 1). Detta gäller för både matavfall och trädgårdsavfall. I avfallsförordningen finns det även en skrivning som säger att separat insamlat avfall inte får förbrännas. Detta gäller insamlat trädgårdsavfall men även andra sorters avfall (3 kap. § 19).

Trelleborgs kommun kommer att uppdatera Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Trelleborgs kommun med rätt information, eftersom paragraf 9 om eldning av trädgårdsavfall inte längre är aktuell.

Det bästa är att alltid lämna sitt trädgårdsavfall på en återvinningscentral.

Samhällsbyggnadsförvaltningen