Elda utomhus

Räddningstjänsten får ofta frågor som rör eldning utomhus och vad man bör tänka på.

Aktuell information gällande eldningsförbud

Just nu råder det inte eldningsförbud i Trelleborgs kommun.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mer information om:

 • Eldning i gräs
 • Eldning i skog och mark
 • Eldning i trädgården
 • Eldningsförbud
 • Spritkök och tändvätska

Information om brandrisker utomhus på MSB:s webbplats

Appen Brandrisk Ute hjälper dig hålla koll på brandrisken i skog och mark. Med hjälp av positioneringsfunktionen i din iPhone, iPad eller Androidenhet får du prognos för aktuell och kommande brandrisk. Råd ges om du till exempel planerar att elda och grilla i skog och mark.

Läs mer om appen Brandrisk Ute.

Eldning av trädgårdsavfall

Det bästa är att alltid lämna sitt trädgårdsavfall på en återvinningscentral.

Enligt Trelleborgs kommuns lokala ordningsföreskrift gäller följande för eldning av trädgårdsavfall:

 • Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 maj – 30 september. Eldning av trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering är tillåten övrig tid om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår.
 • Regler om hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens Föreskrifter för avfallshantering i Trelleborgs kommun. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.

För övrigt bör man tänka på följande:

 • Elda inte om eldningsförbud har utfärdats.
 • Undvik att elda om prognosen för brandrisk är fyra eller fem, det vill säga stor eller mycket stor brandrisk. Prognosen för brandrisk kan under säsong hittas hos SMHI.
 • Röken får inte ställa till problem för kringboende eller för trafiken. Elda alltså på en plats som är lämplig.
 • Se till att ha en säker tillgång på vatten i händelse av brandspridning. Släck glödbränder ordentligt när du har eldat klart.
 • Elda inte efter solens nedgång. Eld som brinner efter mörkrets inbrott orsakar ofta onödiga utryckningar orsakade av att någon ser lågorna och ringer 112.
 • Tänk på att räddningstjänsten inte har mandat att avbryta en eldning/grillning om du upplever röken som störande. Räddningstjänsten har bara möjlighet att ingripa om det föreligger överhängande fara för olycka. Om du anser att sådan risk föreligger ringer du 112 för en första bedömning, inte direkt till räddningstjänsten. Är störningen återkommande kan du också lämna in ett klagomål till miljöavdelningen för vidare hantering. Använd länken nedan.

Anmäl klagomål i boendemiljön

Samhällsbyggnadsförvaltningen