Brandvarnare

Brandvarnare räddar liv! En brand växer fort men med en brandvarnare blir du varnad om branden innan det är försent.

Det ska finnas brandvarnare i alla bostäder. Det ska även finnas brandvarnare i förskolor och dagverksamheter om det inte finns ett annat larm.

Hur många brandvarnare behöver jag?

Det ska finnas minst en brandvarnare på varje våningsplan, inklusive eventuell källare i småhus.

Om ytan på varje våningsplan är stor eller om våningsplanet är uppdelat i flera rum kan flera brandvarnare behövas på varje våningsplan.

Var ska brandvarnare finnas?

Brandvarnare ska finnas i alla bostäder, även i fritidshus.

Placera brandvarnare i eller intill sovrum så du hör om det larmar när du sover.

De flesta bostadsbränderna börjar i köket. Det är därför lämpligt att placera en brandvarnare i närmsta rum intill köket. Brandvarnare bör dock inte placeras inne i köket eller i ett badrum eftersom risken för falsklarm ökar.

Om bostaden har en trappa bör brandvarnare placeras i utrymmet direkt ovanför trappan.

Hur ska brandvarnaren monteras?

Montera brandvarnare i första hand i taket. Om det inte är möjligt att montera den i taket, kan den monteras på väggen, cirka 15 centimeter från taket. Observera att en väggmonterad brandvarnare kan fördröja varningen.

Brandvarnare som monteras i tak, ska sitta minst 0,5 meter från vägg och minst 1 meter horisontellt från takås om våningen har öppet till nock.

Vilken brandvarnare ska jag köpa?

Brandvarnare ska vara CE-märkta enligt SS-EN 143604. På en godkänd brandvarnare ska detta nummer finnas.

En brandvarnare kan vara jonisk eller optisk. Det spelar ingen roll vilken som används.

Hur kontrollerar och underhåller jag en brandvarnare?

Testa brandvarnaren 1 gång i månaden. Testa genom att trycka på testknappen. Testa aldrig med rök eller öppen låga

Testa även brandvarnaren när du:

  • satt upp en ny
  • bytt batteri
  • gjort rent den
  • varit bortrest en längre tid eller precis kommit till fritidshuset

Vem ansvarar för brandvarnare i ett flerbostadshus?

Vem som ansvarar för vad, ska hyresgäst och fastighetsägare komma överens om. Räddningstjänsten tycker att det är lämpligt att fastighetsägaren ansvarar för att brandvarnare monteras i lägenheterna och att hyresgästerna ansvarar för kontroll och batteribyte.

Brandvarnare på förskolor och dagverksamheter

Förskolor och dagverksamheter enligt LSS eller SoL ska vara försedda med larmanordning. Helst ska larmanordningen utgöras av ett brandlarm som är godkänt enligt brandskyddsföreningens norm SBF110, men enligt Boverkets byggregler räcker det med vanliga brandvarnare.

Brandvarnare på förskolor och dagverksamheter ska täcka hela verksamheten och varje brandvarnare får ha en täckningsyta på högst 60 kvadratmeter. En stängd dörr får inte innebära att rök inte kan nå en brandvarnare, vilket i praktiken innebär att alla rum kan behöva förses med brandvarnare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen