Automatlarm

Det automatiska brandlarmet är en viktig del i en byggnads brandskydd för att skydda människor, verksamhet, egendom och miljö.

En anläggning för brandlarm ska upptäcka begynnande brand så tidigt som möjligt så att åtgärder kan vidtas för att skapa tid för att utrymma, aktivera byggnadstekniskt brandskydd och larma för räddningsåtgärder.

En väl fungerande automatlarmsanläggning ger en tryggare och säkrare arbetsmiljö för verksamheten där en brand kan upptäckas tidigt. Ett aktivt automatlarmsarbete minskar också risken för oönskade larm och därmed onödiga utryckningar för räddningstjänsten.

Ansvaret för detta arbete, liksom ansvaret för anläggningens status och underhåll, ligger hos anläggningsägaren.

Förbättra anläggning

En automatlarmsanläggning som är rätt utformad, rätt installerad och som sköts väl ger ett bra brandskydd. Dessutom blir det inga eller få oönskade larm.

Ta kontakt med er anläggarfirma för diskussion kring vilka åtgärder som är lämpliga. Ni kan också ta en diskussion med er tillsynsförrättare vid nästa tillsyn. Det viktiga är att ni redan nu kommer igång med förbättringsarbetet.

Avgifter från 1 januari 2024

Efter beslut i kommunfullmäktige kring räddningstjänstens avgifter kopplat till automatiska brandlarm sker en höjning av de avgifter som räddningstjänsten tar för hantering och respondering för automatlarmsanläggningar knutna till räddningstjänsten.

Taxan för ett onödigt automatiskt brandlarm höjs från 5 000 kr till 8 590 kr genom fastställda avgifter.

Räddningstjänstens avgifter kopplat till automatiska brandlarm

  • Avgift för onödigt larm: 8 590 kronor
  • Avgift för öppning av nyckelskåp, startavgift därefter löpande debitering per påbörjad halvtimme: 1 145 kronor
  • Avgift för inkoppling, registrering och uppdatering: 1 145 kronor per timme

För avgifterna tillkommer moms. Automatlarm där en räddningsinsats inleds är fortfarande kostnadsfria.

Automatlarm

Räddningstjänsten

Telefonnummer
0410-73 30 00

Vid frågor om automatlarm är vi tillgängliga vardagar på kontorstid.

samhällsbyggnadsförvaltningen