Bygg- och rivningsavfall

Från 1 januari 2023 är bygg- och rivningsavfall från hushåll ett kommunalt ansvar. Detta omfattar endast bygg- och rivningsavfall som uppkommit från dig som privatperson. Har du anlitat en entreprenör för byggnation eller rivning hemma upphör det kommunala ansvaret för avfallet.

Detta är bygg- och rivningsavfall

Till bygg- och rivningsavfall räknas avfall från:

  • nybyggnad
  • ombyggnad
  • reparationer
  • anläggningsarbeten
  • rivning

Samt:

  • schaktmassor och avfall från större trädgårdsarbeten
  • fasta inventarier som till exempel kamin eller element
  • gips
  • sten
  • betong

Trelleborg Kretslopp och vatten

Telefonnummer
0410-73 30 00

Teknisk serviceförvaltning