Anslutning av fastighet

Ska du ansluta din fastighet till det kommunala nätet för vatten och avlopp? Det kan finnas möjlighet att ansluta en eller flera fastigheter, även om de ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för VA.

Anslut fastighet till kommunalt VA (Självbetjäningssidor)

Tekniska serviceförvaltningen