2023 påbörjades arbetet med att byta ut cirka 13 000 mekaniska vattenmätare i Trelleborgs kommun till digitala vattenmätare. Att byta ut samtliga mätare beräknas ta tre år. När alla mätarna är på plats kommer de att vara fjärravlästa.

Trelleborgs kommun kommer att byta samtliga vattenmätare i kommunen till digitala mätare motsvarande den mätare som visas på bilden.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Varför byter vi till digitala mätare?

Målet med bytet till digitala vattenmätare är att effektivisera arbetet och minska kostnaderna för VA-kollektivet. Digitala mätare gör det möjligt för både fastighetsägaren och kommunen att snabbare upptäcka kostsamma läckage. Ju snabbare vi hittar en läcka desto färre driftstörningar. På sikt kommer mätaren att bli fjärravläst, det vill säga läsas av automatiskt. Det innebär att du som abonnent kommer att betala för den faktiska förbrukningen och inte den beräknade. Vattenförbrukningen kan följas upp oftare vilket leder till ett säkrare underlag för debitering och minskar det administrativa arbetet.

När får jag en digital vattenmätare?

När det är dags för byte av vattenmätare i ditt område kommer du som är abonnent att få ett brev från Trelleborgs kommun. Brevet innehåller information om vad du behöver tänka på innan bytet. Eventuellt kan du behöva vidta vissa åtgärder, se information under rubriken Ansvar och mätarplats. Bytet utförs av upphandlad entreprenör som i separat utskick bokar en tid för bytet på din fastighet.

När du fått en digital mätare ska du fortsätta att läsa av din vattenmätare manuellt. Du kommer fortsatt att få ett avläsningskort en gång per år tills fjärravläsningen tas i bruk. Du bör registrera din mätarställning minst en gång om året via Kretslopp och vattens kundportal. Följ länken nedan till våra Kundsidor VA och avfall.

Ansvar och mätarplats

Trelleborgs kommun äger vattenmätaren som finns i din fastighet. Kommunen ansvarar för byte och service av vattenmätaren. Detta är reglerat i lagen om allmänna vattentjänster genom ABVA, Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

Anslutning av fastighet – Trelleborgs kommun

Mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom och ansvar.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Fastighetsägaren ansvarar för mätarplatsen

För att minska risken för läckage och vattenskador rekommenderar vi att man har en konsol där mätaren ska sitta, se bild. Det gäller oavsett typ av vattenmätare. Det viktigaste är att vattenmätaren är stabilt monterad vilket den kan vara även utan konsol. Om vattenmätaren inte sitter stabilt kan du behöva göra en mindre omfattande ombyggnad av mätarplatsen. Enklast är att anlita en VVS-firma och låta den montera en vattenmätarkonsol av standardtyp.

Krav på mätarplatsen

Vattenmätardistrikt

Distriktsindelning för utbyte av vattenmätare i Trelleborgs kommun.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Distriktsindelning för utbyte av vattenmätare i Trelleborgs tätort.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Här hittar du våra kundsidor för VA och avfall

På kommunens kundsida för VA och avfall hittar du information om hur du läser din faktura, gör beställningar och felanmälan, anmäler dig till vår SMS-tjänst för driftinformation och länkar till vår kundportal.

Här kan du se äldre fakturor

Kretslopp och vatten har bytt verksamhetssystem. Det innebär att du inte kan se dina äldre fakturor i den nya kundportalen. Under en övergångsperiod har du möjlighet att logga in här för att se dina äldre fakturor. För fakturor utställda från och med april 2023 loggar du in i den nya kundportalen.

Tekniska serviceförvaltningen