Byte till digitala vattenmätare

2023 påbörjades arbetet med att byta ut cirka 13 000 mekaniska vattenmätare i Trelleborgs kommun till digitala vattenmätare. Att byta ut samtliga mätare beräknas ta tre år. När alla mätarna är på plats kommer de att vara fjärravlästa.