Båtvård

För att vi ska kunna bevara och förbättra tillståndet i Östersjön måste vi visa en stor omtanke för miljön. Det gäller inte minst dig som har fritidsbåt i Trelleborgs kommun.

Tips och råd för att påverka miljön samtidigt som du tar hand om din båt kan vara:

Håll båtens botten ren med miljövänliga medel

Påväxt av havstulpaner, mossdjur, nässeldjur och alger ökar friktionen mellan båtskrovet och vattnet. Denna friktion leder till att bränsleförbrukningen ökar och även då utsläppen från båtmotorerna.

Tyvärr så är väldigt många båtbottenfärger giftiga för miljön och vattenlevande organismer. Även de få utvalda färger som accepteras. Om du ändå som båtägare vill använda dig av biocidfärger är det viktigt att din båt spolas av på en spolplatta med rening så att gifterna inte sköljs ut i vattnet eller på marken runt omkring och förorenar området.

Du kan läsa mer om båtbottentvätt på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Båtborsttvätt

Vid Östersjökusten handlar det mest om att tvätta båtbotten vid rätt tidpunkt. Detta gör man genom att utföra borstning för hand med hjälp av en högtryckspolning på en spolplatta eller genom att besöka de anläggningar som finns för båtbottentvätt.

Havstulpanvarningen

Du som inte använder biocidfärger kan ha stor nytta av Havstulpanvarningen. Detta är en gratis sms-tjänst som meddelar dig när det är dags att tvätta båtbotten, utifrån rapporter från flera kontrollstationer i Östersjön. Skicka havstulpan start till 71120 för att anmäla dig.

Håll din giftfria båtbotten ren på ett miljövänligt sätt:

  • Om du inte använder båten under längre perioder är det bra att lyfta upp den för att förhindra påväxt.
  • En skrovskyddsduk som sluter tätt kring båtskrovet är bra att använda och skyddar båtskrovet från påväxt.
  • Efter att ett larm har kommit om att havstulpanens larver börjar att sätta sig fast ska du som båtägare gärna tvätta båtbotten inom 1-3 veckor . Lättast att tvätta av din båtbotten är genom borsttvätt.
  • Det finns båtbottenfärger som arbetar på ett fysikaliskt sätt genom att till exempel skapa ett syrefritt skikt vilket förhindrar påväxten.

OBS! Om din båt har blivit bottenmålad med biocidfärg nyligen så får du inte tvätta din båt på en borsttvätt.

Ta hand om ditt toalettavfall

Problem som försämrat badvatten, ökad algblomning och risk för smittspridning är kopplat till att toalettavfall släpps ut i havet.

Sedan år 2015 är det förbjudet att tömma toaletter från fritidsbåtar ute till sjöss. Längs Östersjökusten finns på många platser tömningsstationer för toalettavfall. Transportstyrelsen har gjort en karta över alla tömningsstationer som finns längs med Sveriges kuster.

Vi har tre småbåtshamnar i Trelleborgs kommun, Gislövs fritidsbåthamn, Skåre gästhamn och Smyge fritidsbåthamn. I Skåre gästhamn finns tillgång till sugtömning så att du kan tömma ditt toalettavfall där.

Eco-driving till sjöss

Eco-driving för båtförare innebär att du tar en liten omväg vid stora vågor istället för att sakta ned och sedan gasa på igen. Du kan köra din planande båt under eller en bit över planingströskeln och det är viktigt att tänka på att lasta din båt jämt.

Kemikalier och oljeprodukter

När man hanterar kemikalier och oljeprodukter ska man alltid vara försiktig och gärna använda sig av miljövänliga produkter. Om det skulle ske en olycka och det sker ett utsläpp kommer det direkt att påverka alla levande organismer och djur som finns i vattnet och på marken.

Ska du slipa din båtbotten ska alltid en slipmaskin med uppsamlingsfilter användas. Om du ska skrapa din båt måste du ha en underliggande markduk som alla färgrester samlas på, för att motverka att markföroreningar uppstår. Alla färgrester ska sedan behandlas och lämnas som farligt avfall till någon av kommunens återvinningscentraler.

Samhällsbyggnadsförvaltningen