Bilvård

Om du tvättar din bil hemma på gatan eller annan asfalterad plats rinner ofta tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar då orenat i närmaste vattendrag och kan orsaka problem för alla organismer och djur som lever där.

Tvätta din bil på rätt plats

Det bästa du kan göra som bilägare är att tvätta din bil i en automattvätt eller i en gör-det-själv-hall eftersom dessa verksamheter har ett reningssystem. Om du tvättar din bil i en godkänd biltvätt bidrar du till en bättre miljö där det förekommer mindre föroreningar och mindre skador på djur och växtliv.

Alla biltvättar ska ha en oljeavskiljare, detta system minskar oljehalten i vattnet men släpper dock igenom tungmetaller och tvättmedel. De större anläggningarna som finns i kommunen har ett mer omfattande reningssystem där de har ett system som antingen återanvänder vattnet eller på kemiskt sätt behandlar och tar bort tungmetallerna från vattnet.

Om du ändå vill tvätta bilen hemma

Om du måste tvätta bilen hemma på gatan eller på annan asfalterad plats utan ett reningssystem är det bättre att placera bilen på en grusad yta eller på en gräsyta. Då har naturen större chans att bryta ner föroreningarna och till en viss del rena vattnet innan det tränger ner i marken. Det är dock viktigt att du inte tvättar bilen nära vattendrag eller dagvattenbrunnar så att förorenat vatten rinner rakt ut utan att renas.

Tvätta gärna bilen när den är varm eller det är varmt ute, då tvättmedlen blir mer verksamma och effektiva.

Tänk på miljön

Både bilshampoo och avfettningsmedel innehåller farliga ämnen som tensider och andra kemikalier som är skadliga för miljön. Tillsammans med alla tungmetaller och andra kemiska produkter och partiklar som blandar sig med vattnet som är fullt av tensider, bildar de en väldigt toxisk blandning som kommer att skada både djur och vattenliv ifall de når ut till våra vattendrag. Var sparsam i din användning av sådana rengöringsmedel.