Planprogram

Innan kommunen börjar arbeta med en detaljplan kan det ibland behöva tas fram ett planprogram. Planprogrammet ska ge en översikt för ett områdes visioner och förutsättningar för byggnader, grönytor och vägar.

Till exempel tas planprogram ofta fram när det är ett större geografiskt område som ska utvecklas, som underlag för flera framtida detaljplaner inom området.

Godkända planprogram

Sjöstaden

Sjöstaden utgör Trelleborgs största stadsutvecklingsprojekt. Med flytten av hamnen österut frigörs över 60 hektar mark som kommer att planeras och utvecklas de kommande 20-40 åren. Sjöstaden ska kopplas samman med både utvecklingen av stadskärnan och Västra Sjöstaden, som tillsammans med Ringvägen och Business Center Trelleborg utgör Kuststad 2025.

Planprogrammet för Sjöstaden

Västra sjöstaden

Västra Sjöstaden ska bli en ny, attraktiv och hållbar stadsdel vid havet i Trelleborg. Här skapas en ny mötesplats för trelleborgarna som också ger möjlighet till bostäder och service på ett av de bästa lägena i kommunen.

Västra Sjöstaden

Kvarteret Herkules

I centrala Trelleborg ligger kvarteret Herkules, även kallat Rådhuskvarteret. Planprogrammet ger bland annat mål och riktlinjer för byggnader, promenadstråk och parkeringsytor i området. Planprogrammet godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i december 2015.

Planprogram för kvarteret Herkules.

Övre och Stadsparkskvarteren

Planprogrammet för Övre och Stadsparkskvarteren innehåller bland annat 500-600 nya bostäder, nya offentliga platser och utökning av Stadsparken. Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige i april 2018.

Projektet Övre och Stadsparkskvarteren.

Östra ringvägen och östra hamninfarten

Planprogrammet för östra ringvägen och östra hamninfarten är en del av stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Planprogrammet godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i mars 2019.

Projektet Kuststad 2025.

Planavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen