Övre och Stadsparkskvarteren

Övre är ett gammalt stationsområde som ligger mitt i centrala Trelleborg, precis intill Stadsparken och cirka fem minuters promenad från centralstationen. Kommunens vision är att Övre och Stadsparkskvarteren ska utvecklas till en grön och småskalig stadsdel och att omvandlingen ska läka samman centrala Trelleborgs stadsstruktur.

Området kallas för Övre från tiden när det var en järnvägsstation med namnet Övre station. När järnvägslinjerna blev färre omvandlades platsen till ett busstorg. Övre var navet för stadens kollektivtrafik fram till 2015 när centralstationen återinvigdes.

Övre och Stadsparkskvarteren ska omvandlas till en grön stadsdel.

Fotograf: Fredrik Magnusson

Detaljplaner

Kommunen har tagit fram förslag till detaljplaner för de tre första utbyggnadsetapperna i Övre och Stadsparkskvarteren. Dessa har varit utställda på samråd och kommunen arbetar nu vidare med detaljplanerna.

Detaljplan för Bollen 2 med flera fastigheter.

Detaljplan för Signalen 19 med flera fastigheter.

Markanvisning

Trelleborgs kommun har bjudit in till markanvisning av de första etapperna i stadsdelens utveckling.

Markanvisning etapp 1A och 1B.

Markanvisning kvarteret Bollen.

Planprogram

I planeringen av Övre och Stadsparkskvarteren har kommunen tagit fram ett planprogram med en helhetsbild för hur området kan utvecklas. Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun godkände planprogrammet den 24 mars 2018. Du kan ladda ner hela planprogrammet här under.

Förslaget till planprogram var utställt på samråd mellan 9 oktober och 6 november 2017. Under denna period hade allmänhet, myndigheter och andra sakägare möjlighet att ta del av och komma med synpunkter på förslaget.

Kommunledningsförvaltningen