Detaljplaner för Övre och Stadsparkskvarteren

Totalt har fyra detaljplaner tagits fram för att förverkliga planprogrammets visioner och mål.

Kartan visar avgränsningarna för de fyra detaljplanerna inom området Övre och Stadsparkskvarteren.

Planavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen