I juni 2020 skrev Kriminalvården och Trelleborgs kommun under en avsiktsförklaring, med syfte att det ska byggas en större anstalts- och häktesanläggning i kommunen. Etableringen kommer att leda till fler än 300 nya arbetstillfällen inom ett flertal yrkeskategorier.

Mer om planerna

Sedan 1985 finns häktesverksamhet i Trelleborg. Den nya anläggningen planeras vara i säkerhetsklass 2 och ha cirka 450 platser för intagna.

Från beslut till färdig anstalts- och häktesanläggning bedömer Kriminalvården att det tar cirka 5-10 år, men Trelleborgs kommun arbetar redan nu med utredningar som är en förutsättning för att etableringen ska kunna ske.

Kriminalvårdsanläggningen planeras att ligga i östra delen av Trelleborg.

Placering

Anläggningen ska enligt planen placeras i anslutning till östra verksamhetsområdet. En plats som kommunen sedan tidigare planerar att utveckla till ett modernt område där samverkan, innovation och miljö står i fokus. Utvecklingsplanerna är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025.

I planeringsarbetet för kommunen också en dialog med Trafikverket om att flytta befintliga utfarter till väg 9 inom området. Syftet är att säkerställa tillgängligheten till anstalten, vilket även gynnar befintliga företag i verksamhetsområdet.

Marken där anläggningen föreslås byggas utnyttjas idag som jordbruksmark, men hälften av ytan är detaljplanerad som industrimark.

Detaljplan

Arbetet med detaljplan för området pågår. Granskningstiden för detaljplanen är 1 september till 22 september 2021.

Läs mer om detaljplanen

Frågor och svar om etableringen av kriminalvårdsanläggning i Trelleborg

Även Kriminalvården har sammanställt en del frågor och svar kring etableringen av en kriminalvårdsanläggning i Trelleborg.

Mer information på Kriminalvårdens webbplats.

Kommunledningsförvaltningen