Politiker besvarade frågor om kriminalvårdsanläggning

Publicerad:

Under onsdagen träffade politiker från kommunstyrelsen representanter för facebookgruppen Fängelsefritt Trelleborg för att svara på frågor och lyssna in synpunkter kring den planerade kriminalvårdsetableringen i kommunen.

Fängelsefritt Trelleborg kontaktade Trelleborgs kommun för att få ett möte med kommunens politiker och få svar på frågor om bland annat lokaliseringsutredningen, den samhällsekonomiska analysen och demokratiaspekten. Fem representanter för gruppen träffade under gårdagen kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin och oppositionsråden Helmuth Petersén och Lennart Höckert i ett coronasäkert möte på rådhuset.

– Det är viktigt att möta allmänheten och ta oro och frågor på allvar. Som politiker har man alltid mer förhandskunskap än vad man kanske lyckas förmedla. Men vi är demokratiskt valda för att ta beslut och jag känner full tilltro till den processen, säger Mikael Rubin.

Stort antal yttranden lämnades under samrådstiden

Under samrådstiden för detaljplanen kom det in 850 yttranden. Samtliga synpunkter som lämnats inom ramen för samrådet för detaljplanen kommer att redovisas och besvaras i de nya planhandlingar som skickas ut till myndigheter och kommuninvånare för en ny granskning i slutet av sommaren 2021.

Mer information om den planerade kriminalvårdsanläggningen

Den 27 januari hölls två informationsmöten där politiker, tjänstepersoner och kriminalvården besvarade allmänhetens frågor. En sammanställning av de frågor och svar som kom upp under mötena finns att ta del av på kommunens webbplats.

Frågor och svar om den planerade kriminalvårdsanläggningen

Kategorier