Visualiseringsstudie

Studien syftar till att visa på huruvida den föreslagna kriminalvårdsanläggningen förändrar den omkringliggande landskapsbilden både på långt och kort avstånd.

Utförande

Visualiseringen är gjord i ögonhöjd på platser som bedömts vara av särskilt intresse för förbipasserande. Trelleborgs kommun har valt ut fyra vyer där en större mängd människor rör sig och där vårdanläggningen är synlig för betraktaren. Dessa vyer benämns som riksväg 9, Banvallen, Planteringsstigen och Nygårdsvägen.

Både Gislöv och Dalköpinge ligger på en lägre markhöjd än den föreslagna vårdanläggningen, varför anläggningen inte syns från dessa två byar. Visualiseringen konstruerades genom att bygga upp den föreslagna byggnadsvolymen tillsammans med byggnadsvolymen för den befintliga växthusanläggningen, för att få ett så realistiskt resultat som möjligt. Fotodokumentation gjordes därefter från de fyra vyerna. Den föreslagna förändringen kombinerades sedan med den befintliga landskapsbilden.

För att visa hur den föreslagna vårdanläggningen påverkar landskapet under nattetid har fyra nattscenarier från samma platser utförts.

Bilden visar hur vyn över anläggningen blir från riksväg 9.

Visualiseringsstudien i sin helhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen