Västra sjöstaden

Västra sjöstaden ska bli en ny, attraktiv och hållbar stadsdel vid havet i Trelleborg, med närhet till både innerstaden och naturen. Här skapas en ny mötesplats för trelleborgarna som också ger möjlighet till bostäder och service på ett av de bästa lägena i kommunen.

Vid infarten till Trelleborg får stadens västra entré en ny skepnad: en strandnära stadsdel som knyter samman staden och havet. Här ska bostäder skapas i ett av de mest attraktiva lägena i Trelleborg och locka nya invånare till staden, samtidigt som nya allmänna platser, som en strandpromenad, planeras i området. Korsningen Västra ringvägen-E6 föreslås bli en entré som tydligt signalerar början av staden.