Sjöstaden

När hamnen flyttar frigörs det gamla hamnområdet och det mest centrala läget vid centralstationen. Området är mer än 50 hektar stort och mer än 5 kilometer med strandäng, sandstrand och kajer blir tillgängliga för allmänheten.

Centrala staden vid hamnbassängerna, centralstationen och Hamngatan i norr är centrum för området. Här når hamnen och havet ända in i hjärtat av Trelleborg.