Störningar i boendemiljö

Bor du i lägenhet eller villa? Oavsett vilket är en bra bostadsmiljö viktigt för att du ska må bra.

I Sveriges miljölagstiftning, miljöbalken, finns särskilda bestämmelser som ska hjälpa till att förhindra skador på hälsa och miljön. Begreppet hälsoskydd används för att beskriva förebyggande åtgärder för att förhindra olägenhet för människors hälsa.

Trelleborgs kommuns miljöavdelning utför tillsyn enligt miljöbalken och handlägger klagomål på störningar som orsakar olägenhet för människors hälsa i din boendemiljö. Detta kan bland annat handla om höga bullernivåer från industrier, ventilationsfläktar och pumpar, en kall och dragig lägenhet, eller för låg varmvattentemperatur.

Nedan kan du hitta mer information om de vanligaste störningarna och klagomålen som förekommer i kommunen. Om du inte hittar den information du behöver, eller om du vill lämna in ett klagomål, kan du använda dig av formuläret längst ner på sidan.