Allergi

Allergierna uppkommer i ett samspel mellan arv och miljö. De sista decennierna har allergierna fördubblats. Allergi och annan överkänslighet är nu vår mest omfattande folksjukdom hos barn och ungdomar. Mer än vart tredje skolbarn är drabbat av någon form av allergisk sjukdom.

Man skiljer på allergi, överkänslighet och intolerans. Vid alla tre tillstånden handlar det om att kroppen reagerar på ämnen, allergener, som människor vanligen tål. Ibland kan det räcka med minimala doser eller till och med lukten av något ämne för att utlösa en reaktion.

Några faktorer inomhus som påverkar personer med astma, allergi eller annan överkänslighet är till exempel tobaksrök, inomhusföroreningar, ”sjuka hus”, industriutsläpp, bilavgaser, parfym, doftande växter. Människor kan även drabbas av allergier, överkänslighet och/eller intolerans mot livsmedel, insektsstick eller läkemedel. Åtgärder mot olika miljöfaktorer kan leda till minskade allergiproblem.

Allergi, överkänslighet och intolerans kan ge samma symtom, men det finns viktiga skillnader som är avgörande för bland annat behandling och medicinering. Olika allvarliga eller mindre allvarliga reaktioner som kan utlösas av allergener är medvetslöshet, astmaanfall med andningsbesvär, ögon- och näsbesvär, eksem med mera.

Allergisk reaktion av mat

Samhällsbyggnadsförvaltningen