Bostadsförsörjning

I Trelleborgs kommun ska alla invånare ha möjligheten att bo bra. Kommunen ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden och har som mål att nå 50 000 invånare år 2028.

Bostadsförsörjningsprogrammet är vägledande för vilken typ av bostäder som behöver byggas och för vilka målgrupper.

Fotograf: Nina Schwab

För att uppnå dessa mål har Trelleborgs kommun tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram som är baserat på analyser och dialoger med bland annat medborgare, tjänstepersoner, politiker och andra aktörer. Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun antog programmet den 18 juni 2018.

Bostäder för alla invånare

Bostadsförsörjningsprogrammet ska skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och ge förutsättningar för både tillväxt och välfärd.

Bostadsförsörjningsprogrammet är vägledande för vilken typ av bostäder som behöver byggas och för vilka målgrupper. För att skapa tydliga effekter i kommunens bostadsförsörjning innehåller programmet mätbara mål som kommer följas upp årligen.

Kommunen har under 2023 påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram.

Planavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen