Fukt och mögel i bostaden

Problem med fukt och mögel inomhus i bostaden kan bero på flera olika orsaker. Inträngande fukt i kombination med för låg luftomsättning skapar stora problem i många bostäder.

Om material och konstruktioner är fuktiga under lång tid brukar det bli skador på materialet eller på damm och skräp som finns på eller i konstruktionen

Källor till fukt

Det finns olika källor till problem med fukt i bostaden.

 • Läckage till exempel på grund av läckande rörledningar
 • Byggfukt det vill säga att byggnadsmaterialet var fuktigt vid byggnation
 • Nederbörd
 • Markfukt som tränger in i byggnaden till exempel på grund av dålig dränering
 • Verksamhet så som tvätt, dusch, matlagning som alstrar fukt
 • Bristfällig ventilation

Fuktskador ger en negativ påverkan på inomhusmiljön och kan också leda till att byggnadskonstruktion tar direkt skada. Har du drabbats av fuktskador i bostaden bör skadeorsaken utredas tillräckliga åtgärder genomförs.

Om du vistas i fuktskadade hus kan du få hälsoproblem så som hudirritationer och luftvägsproblem. För personer som lider av allergier eller astma finns anledning att vara extra försiktig. Barn och personer med nedsatt lungfunktion är extra känsliga.

Mögel

Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utomhus och inomhus. Om det finns tillgång till fukt och näring kan mögel börja växa inomhus. Mögel bedöms innebära risk för människors hälsa.

Ibland rör det sig om ytlig påväxt som enkelt kan tvättas bort. Använd rengöringsmedel eller mögeltvättmedel som förhindrar ny tillväxt på ytorna.

Tecken som visar att du har drabbats av fukt eller mögel

 • Instängd eller dålig luftkvalitet
 • Fuktfläckar. Om fläckarna växer är det en aktiv fuktskada som måste åtgärdas
 • Putsytor som har mycket sprickor eller som lossnar i bitar kan tyda på fukt
 • Plastmattor som bubblar sig
 • Tapeter som lossnar
 • Färg som flagnar
 • Stora mängder spindlar och små insekter kan också vara en varningssignal
 • Kraftig kondens på insidan av fönstren kan vara ett tecken på hög luftfuktighet inomhus och bristfällig ventilation
 • Mögellukt i kläder och textilier

Förebyggande åtgärder

Upprätthåll en god ventilation i bostaden

 • Håll alla ventiler öppna och vädra genom snabba korsdrag
 • Rengör ventilerna regelbundet
 • Öppna badrumsdörr efter dusch och bad så att fukten i badrummet vädras ut via ventilen
 • Använd duschdraperi och torka bort vattnet från golvet efter duschning
 • Håll rent under badkar och rengör golvbrunnen regelbundet
 • Undvik att borra hål i väggen nära duschen
 • Häng inte upp tvätt på tork inomhus om du inte har väldigt god ventilation
 • Ha en god ventilation speciellt vid tvättmaskin och torktumlare
 • Placera inte möbler för nära ytterväggarna eftersom det kan uppstå kondens med eventuell mögelbildning som följd
 • Avled badkarsvatten med avloppsrör direkt ner i avloppsbrunnen om möjligt

Om du misstänker fukt- eller mögelproblem

Hyr du din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren. Om fastighetsägaren inte vidtar tillräckliga åtgärder kan du ta kontakt med hyresgästföreningen. Bor du i en bostadsrätt kan du vända dig till bostadsrättsföreningens styrelse. Äger du din bostad själv bör du kontakta ditt försäkringsbolag för att få råd om hur du ska gå vidare. Om fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen inte vidtar tillräckliga åtgärder kan du ta kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen eller göra en anmälan direkt på webben.

Anmäl klagomål på inomhus- och utomhusmiljö till samhällsbyggnadsförvaltningen.