Felanmälan och driftinformation

Behöver du göra en felanmälan till kommunen eller se aktuell driftinformation? Här hittar du samlad information om vart du ska vända dig i sådana situationer.

 • Hållplatser som påverkas:

  Linje 181

  • Hpl. Badhuset (läge A och B) stängs. Resande hänvisas till hpl. Trelleborg C (läge B), cirka 500 meter söderut på Järnvägsgatan.
  • Hpl. Hedvägen (läge A och B) stängs. Resande hänvisas till linje 1:s hållplats Söderslättsgatan (läge A och B), som tillfälligt angörs, cirka 210 meter österut, på Hedvägen.

  Linje 182

  • Hpl. Badhuset (läge A och B) stängs. Resande hänvisas till hpl. Trelleborg C (läge B), cirka 500 meter söderut på Järnvägsgatan.
 • Trelleborgs kommun har beställt en provisorisk gång- och cykelväg som kommer att läggas intill den befintliga. På så sätt säkras skolvägar och tillgängligheten för gående och cyklister. Arbetet att iordningställa den tillfälliga gång- och cykelvägen ska vara slutfört 7 maj. Den ordinarie gång- och cykelvägen beräknas öppna åter 15 juni.

 • Med anledning av vägarbete stängs Hesekillegatan i Trelleborg för genomfartstrafik mellan Engelbrektsgatan och Föreningsgatan den 17 maj, klockan 09.00 och beräknas öppnas igen för trafik den 21 maj klockan 16.00.

  Även delen mellan Wemmenhögsgatan och JF Hellmansgatan stängs för genomfartstrafik den 17 maj klockan 09.00 och beräknas öppnas igen den 4 juni klockan 16.00. Anledningen är ledningsarbeten i samband med exploateringen av Trelleborg Övre.

 • Var tredje vecka under hela 2021 finns en byggkran på platsen vilket innebär att framkomligheten begränsas något. Fordon kan dock passera platsen i båda riktningar via en iordningsställd yta.

  Norra delen av Högalidsvägen är fortsatt avstängd för trafik.

Kommunledningsförvaltningen