Felanmälan och driftinformation

Behöver du göra en felanmälan till kommunen eller se aktuell driftinformation? Här hittar du samlad information om vart du ska vända dig i sådana situationer.

 • Just nu pågår förarbete för asfaltering i Anderslöv. Nästa vecka, vecka 48: 23-27 november, ska den gamla asfalten fräsas bort och vecka 49: 30 november till 4 december, asfalteras vägarna. Aktuella gator framgår av kartorna nedan.

 • Etapp två omfattar färdigställandet av de arbetena som påbörjades i etapp ett. I etapp två ingår kantstenssättning, plattsättning, trädplantering, gröna ytor, lekplatsen, asfaltering samt arbetena med att trafiksäkra korsningarna på Västra Värlingevägen.

  Trafiken kommer att påverkas. Kommunen jobbar tillsammans med entreprenören för att störningarna ska bli så små som möjligt.

  Enligt tidplanen ska Västra Värlingevägen vara helt avstängd under två perioder.

  Period 1: 25 september-9 oktober

  Period 2: 12 oktober-23 oktober

  Under period två får buss 181 ny körväg och hållplats Skegrie stationsväg (läge A och B) stängs. Resande hänvisas till en tillfällig hållplats på Skegrie byaväg, nära korsningen med Korsåkersvägen, cirka 230 meter i sydvästlig riktning.

  Information om hur trafiken leds om finns på plats. Följ skyltar och anvisningar.

  Frågor

  Har du frågor eller funderingar?

  Hör av dig till Trelleborgs kommun, ylber.zeqiri@trelleborg.se, eller till Skanskas byggledare, torbjorn.paulsson@skanska.se.

  Frågor om busstrafiken hänvisas till Skånetrafiken.

 • Parkeringsplatserna stängs av på grund av att fjärrvärmeverkets transporter av flis under hösten måste köras via Hedvägen och Liljeborgsgatan.

 • Boende längs gatan kommer under hela arbetsperioden att ha tillgång till sina fastigheter.

  Arbetet utförs av entreprenören Jonab Anläggnings AB. Entreprenören gör sitt yttersta för att arbetet ska löpa så smidigt som möjligt för alla, men vill be dig att uppmärksamma skyltning vid gatan och eventuella omledningar av trafiken på platsen.

  Arbetet beräknas vara färdigt i december 2020.

  Frågor

  Om du har frågor om arbetet är du välkommen att kontakta entreprenören Jonab via telefon:

  Arbetsledare Fredrik Andersson, telefonnummer 040-28 45 02

  Platschef Christoffer Rosquist, telefonnummer 040-28 45 00

 • Under byggtiden kommer trafiken ledas om till Liljeborgsgatan.

Kommunledningsförvaltningen