Felanmälan och driftinformation

Behöver du göra en felanmälan till kommunen eller se aktuell driftinformation? Här hittar du samlad information om vart du ska vända dig i sådana situationer.

 • Trelleborgs kommun rekommenderar att samtliga boende inom Trelleborgs vattenförsörjningsområde kokar allt dricksvatten. Detta efter att provtagning under måndagsförmiddagen konstaterat otjänligt vatten på två av varandra oberoende platser i kommunen. Proverna har påvisat förekomst av intestinala enterokocker, bakterier som kan innebära ökad risk för vattenburen smitta.

  Läs mer i nyheten om vattenförsörjningen.

 • Borggården stängs av den 26 oktober klockan 06-17 och den 4 november klockan 06-17.

 • Var tredje vecka under hela 2021 finns en byggkran på platsen vilket innebär att framkomligheten begränsas något. Fordon kan dock passera platsen i båda riktningar via en iordningsställd yta.

  Norra delen av Högalidsvägen är fortsatt avstängd för trafik.

 • Påverkan hos dig som kund

  Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men du ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att du låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då det kan leda till igensättning av filter och ventiler.

  Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

  När och var?

  Arbetet beräknas påbörjas i mitten av oktober och slutföras i slutet av december 2021.

  Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs får information i brevlådan två till fyra dagar i förväg. I denna information uppmanas du att stänga den kran/ventil som sitter före din vattenmätare den dag du direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

  Arbetsmetod

  Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn och mangan) i röret.

 • Trafikverket utför underhållsarbete på bron mellan Klövervallsgatan (tidigare Östra Ringvägen) och Glasbruksvägen och stänger del av väg 9 under tiden. Trafiken leds om via Glasbruksvägen – Engelbrektsgatan – Klövervallsgatan.

  Arbetet utförs i två etapper. Under etapp ett kommer västergående trafik ledas om och i etapp två leds östergående trafik om.

  Arbetet påbörjas 25 oktober och beräknas vara klart 17 november.

 • Det är en sträcka på cirka 40 meter norr om idrottshallen som kommer att stängas av mellan den 8 september och 17 december.

  Cyklister och gående kommer att kunna passera på sträckan.

 • De som promenerar längs med Albäcksån mellan Skegrie och Trelleborg uppmanas att vidta försiktighet. Arbetsområdet är markerat i kartan nedan.

  Mer information och kontakt:

  Sydvästra Skånes Vattenråd

Kommunledningsförvaltningen