Felanmälan och driftinformation

Behöver du göra en felanmälan till kommunen eller se aktuell driftinformation? Här hittar du samlad information om vart du ska vända dig i sådana situationer.

 • Eldningsförbudet omfattar följande utomhusaktiviteter i skog och mark:

  • uppförande av eld
  • grillning och annan bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar och så vidare)
  • engångsgrillar
  • pyroteknik
  • heta arbeten

  Med utomhus avses skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

  Undantag

  Förbudet omfattar inte grillning med kol och briketter på egen tomt eller på iordningställda grillplatser eller användning av förbränningsutrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska.

  Grillar på egen tomt ska stå på ben eller stativ så att det inte finns risk för brandspridning. Grillar och förbränningsutrustning ska placeras på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material.

  För samtliga undantag ska det alltid finnas god tillgång på vatten.

  Mer information

  Samlad information om vad du ska tänka på vid eldning.

 • Stortorget är avstängt för trafik från och med torsdag 15 juni, klockan 16.00 till den 16 juni, klockan 20.00. Under denna tid är även parkeringsplatserna för rörelsehindrade på Stortorget avstängda, men istället finns det möjlighet att parkera på Nygatan (där det vanligtvis är 30-minuters parkeringen).

 • Med anledning av torgfest med tivoli och bilutställning, kommer Stortorget i Trelleborg att stängas för trafik mellan den 26 juni och 2 juli. Evenemang på Stortorget äger rum den 30 juni och den 1 juli. Parkeringsplatserna för rörelsehindrade som regleras bort på Stortorget kompenseras på Nygatan (där det vanligtvis är 30-minuters parkering).

 • Med anledning av ett fjärrvärmearbete kommer västra delen av Ehrenbuschsgatan (se röd markering i kartskiss) i Trelleborg stängas för trafik. Ehrenbuschsgatan stängs den 12 juni och öppnas åter för trafik den 16 juni.

 • Med anledning av ett fjärrvärmearbete kommer Henry Dunkers gata, mellan Johan Kocksgatan och Borggatan, (röd markering i kartskiss) stängas för trafik mellan den 12 och 16 juni.

  Framkomligheten på gatan kommer vara begränsad till den 14 juli.

  Gående kan passera arbetsområdet.

  Observera att även Johan Kocksgatan och Östergatan (blå markering i kartskiss) sedan tidigare är avstängda på grund av byggnation på fastigheten Bocken 6.

 • Liljeborgsgatan, mellan Långvinkeln och Dr. Ljunggrens plan (röd markering i kartan), stängs för trafik med anledning av ett fjärrvärmearbete från 5 juni klockan 9.00 till 9 juni klockan 16.00.

  Det kommer vara begränsad framkomlighet på sträckan till den 14 juli.

  Gående och cyklister kan passera arbetsområdet.

 • Västervångsvägen i Trelleborg att stängs för trafik från den 29 maj till den 9 juni på grund av VA-arbeten (röd markering i kartan)

  Gående kan passera arbetsområdet.

 • Det är delen mellan Hejderidaregatan och Nygatan som påverkas av arbetet.

  Trafiken stängs av 15-19 maj. Det beräknas dock vara begränsad framkomlighet på sträckan till och med den 16 juni.

  Gående kan passera arbetsområdet.

 • Med anledning av byggnation av fastigheten Bocken 6 och tillhörande byggetablering måste följande gator stängas för motorfordonstrafik:

  • Johan Kocksgatan mellan Nygatan och Östergatan
  • Östergatan mellan Kapellgatan och Johan Kocksgatan

  Gatorna är stängda från och med den 15 augusti 2022 och beräknas åter öppnas för trafik den 1 september 2023.

  Gående och cyklister kan passera arbetsområdet.

Kommunledningsförvaltningen