Felanmälan och driftinformation

Behöver du göra en felanmälan till kommunen eller se aktuell driftinformation? Här hittar du samlad information om vart du ska vända dig i sådana situationer.

 • Med anledning av Palmfestivalen kommer följande gator och platser att vara stängda för trafik.

  Från den 20 augusti klockan 15.00 till den 29 augusti klockan 12.00 (grön markering kartskiss):

  • Stortorget

  Från den 25 augusti klockan 12.00 till den 28 augusti klockan 12.00 (blå markering i kartskiss):

  • Olivia Nordgrens gata
  • S:t Nicolai plan
  • Gymnasiegården

  Från den 23 augusti klockan 16.00 till den 28 augusti klockan 21.00 (röd markering i kartskiss):

  • Algatan
  • Gamla Torg
  • Östergatan (delen mellan Österbrogatan och Hantverkaregatan)
  • Nygatan (delen mellan Corfitz Beck-Friisgatan och Österbrogatan)
  • Flockergatan
  • Norregatan (delen mellan Gamla Torg och Portgränd)

  Dessa gator kommer att dubbelriktas i samband med gatustängningen (pilar i kartskiss):

  • Flockergatan (delen mellan Nygatan och parkeringen)
  • Östergatan (delen mellan Hantverkaregatan och Östergatan 12) att dubbelriktas
 • Med anledning av byggnation av fastigheten Bocken 6 och tillhörande byggetablering måste följande gator stängas för motorfordonstrafik:

  • Johan Kocksgatan mellan Nygatan och Östergatan
  • Östergatan mellan Kapellgatan och Johan Kocksgatan

  Gatorna stängs den 15 augusti och beräknas åter öppnas för trafik den 1 september 2023.

  Gående och cyklister kan passera arbetsområdet.

 • Giltighetstid: 15 juli klockan 4.00-tills vidare

  På grund av problem med framkomligheten vid korsningen Algatan-Hansagatan får linje 1 en tillfällig körväg. Hållplats Pilegränd stängs, med hänvisning till hållplats Bryggaregatan. Sluttiden för omläggningen är ännu inte fastställd.

  Ny körväg: Trelleborg linje 1:

  • Mot Albäckshallen: Vid korsningen med Hansagatan, fortsätt på Strandgatan – sväng höger till Bryggaregatan – vänster till Västergatan, därefter ordinarie körväg.
  • Mot Fagerängen: Omvänd körväg mot ovan.

  Hållplatser som påverkas: Pilegränd (läge A och B) stängs. Hänvisning till hållplats Bryggaregatan (läge A och B), cirka 280 meter västerut, på Västergatan.

Kommunledningsförvaltningen