Felanmälan och driftinformation

Behöver du göra en felanmälan till kommunen eller se aktuell driftinformation? Här hittar du samlad information om vart du ska vända dig i sådana situationer.

  • Var tredje vecka under hela 2021 finns en byggkran på platsen vilket innebär att framkomligheten begränsas något. Fordon kan dock passera platsen i båda riktningar via en iordningsställd yta.

    Norra delen av Högalidsvägen är fortsatt avstängd för trafik.

Kommunledningsförvaltningen