Felanmälan och driftinformation

Behöver du göra en felanmälan till kommunen eller se aktuell driftinformation? Här hittar du samlad information om vart du ska vända dig i sådana situationer.

  • Var tredje vecka under hela 2021 finns en byggkran på platsen vilket innebär att framkomligheten begränsas något. Fordon kan dock passera platsen i båda riktningar via en iordningsställd yta.

    Norra delen av Högalidsvägen är fortsatt avstängd för trafik.

  • 14/12: Spårvägen stängs av för genomfartstrafik, då ombyggnaden av Övre och Stadsparkskvarteren tar sin början. Parkering på Gasverksgatan och större delen av Övre stängs.

    14/12 till 16/12: Valldamsgatan stängs av för trafik för arbete med dagvattenledningar.

    Följ arbetet med utvecklingen av Övre och Stadsparkskvarteren och hur det påverkar trafik och annat i närområdet.

Kommunledningsförvaltningen