Prövning

Hos oss kan du göra en prövning i de kurser som Trelleborgs kommun erbjuder i egen regi under den aktuella prövningsperioden.

 • Om du saknar ett betyg i en kurs eller vill höja ditt betyg i en kurs som erbjuds av kommunal vuxenutbildning kan du göra en prövning.

  En prövning innebär att du på egen hand ansvarar för att tillgodogöra dig innehållet i kursen och sedan visa dessa kunskaper i form av en eller flera uppgifter och/eller prov.

  Vissa uppgifter kan vara muntliga, prov kan vara både salsskrivningar och inlämningsuppgifter.

 • Prövningsperiod

  Genomförande: 7 mars 2022-13 maj 2022

  Prövningen kommer att genomföras under denna period. Exakta datum för proven bestäms i överenskommelse med ansvarig lärare.

  Ansökningsperiod: 22 december 2021-22 januari 2022

  Under denna period tar vi emot anmälningar till prövning.

 • Information om prövning och anmälan. (Självbetjäningssida)

  Efter att du gjort en anmälan behandlas den, när ansökningsperioden gått ut får du besked om du beviljats prövning i sökta ämnen. Vi behandlar ansökningarna enligt principen ”först till kvarn”.

  Antalet prövningar per elev är begränsat till två per prövningsperiod.

  När du beviljats prövning ska du betala avgiften enligt bifogade instruktioner snarast, dock senast prövningsperiodens första dag.

  Observera att betalningen är bindande, det innebär att avgiften inte betalas tillbaka om du inte genomför prövningen.

 • För prövande inskriven vid Komvux Trelleborg är avgiften för prövning 300 kronor per kurs. För övriga prövande är avgiften 500 kronor per kurs.

  På grund av pandemin är prövningsavgiften lägre för dig som slutfört din gymnasieutbildning under 2020 eller 2021. Prövningen kostar då istället 150 kronor.

  Om du vill göra en prövning i en kurs du fått F i som inskriven på vuxenutbildningen i Trelleborg ska du inte betala någon avgift.

  E-post: komvux@trelleborg.se

  Kopia på inbetald avgift ska visas snarast efter emottaget antagningsbesked hos Vuxenutbildningen/Administrationen. Senast prövningsperiodens första dag ska betalningen vara oss tillhanda.

  Anmälan är bindande och avgiften är inte återbetalningsbar.

 • När vi har tagit emot din betalning eller kopia på betyget F i sökt prövningskurs kommer du att få ett e-postmeddelande med kontaktinformation till din lärare.

  Kontakta din lärare så snart som möjligt. Observera att läraren inte kontaktar dig.

 • När du gjort prövningen registreras ditt betyg och du får en pappersutskrift till din folkbokföringsadress.

 • Om du inte genomför proven på överenskommet datum måste du ansöka om prövning på nytt och betala ny avgift.

  Får du underkänt i ett delprov avbryts den pågående prövningen och en ny anmälan och betalning måste då göras för att kunna genomföra prövningen i nästa prövningsperiod.

Vuxenutbildningen Trelleborg

Telefonnummer
0410-73 36 26 (Administration)
Telefonnummer
0410-73 36 15 (Rektor)

Adress

Vuxenutbildningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Vuxenutbildningen, SFI
S:t Nicolai plan 1, byggnad H
231 43 Trelleborg

Vägledningscentrum, vuxenutbildningen
syv@trelleborg.se
0410- 73 36 59, 0410-73 36 86, 0410-73 33 84

Arbetsmarknadsförvaltningen