Tätort väster

Vi vet inte vilken värld våra barn kommer att mötas av när de lämnar skolan. I Tätort väster skapas lärande för framtiden, genom innovation i samtiden.

Här finns ett helhetsperspektiv på hälsa och lärande. Vi använder digital transformation för att ta lärandet till nästa nivå, samtidigt som vi problematiserar kring den snabba digitala utvecklingen och de fördelar samt eventuella risker den medför.

I rektorsområdet ingår:
Flaningens förskola, Klämmans förskola, Kattebäckskolan, Sjöviksskolan, Värnets resursskola och anpassad grundskola.

Bildningsförvaltningen