Tätort öster

I rektorsområde Tätort Öster är välbefinnande för både barn, elever och personal i fokus. För att ta till sig kunskap och samspela med andra behöver vi alla ha balans mellan rörelse och vila, lek och arbete samt god kosthållning.

Vi kallar rektorsområdets profil för hälsopilen.