Tätort öster

I rektorsområde Tätort Öster är välbefinnande för både barn, elever och personal i fokus. För att ta till sig kunskap och samspela med andra behöver vi alla ha balans mellan rörelse och vila, lek och arbete samt god kosthållning.

Vi kallar rektorsområdets profil för hälsopilen.

Exempel på hur vi sätter hälsa i fokus inom förskolan och skolan och bland personalen:

  • På våra förskolor jobbar vi med rörelseglädje, daglig utomhusvistelse och minst två planerade rörelseaktiviteter varje dag.
  • På Pilevallskolan erbjuds alla elever och pedagoger frukost.
  • Under alla delar av skoldagen ingår fysisk aktivitet. Tre gånger i veckan kan eleverna börja dagen med ett rörelsepass.
  • Vi har en skolidrottsförening som drivs av engagerade och utbildade elever från högstadiet. De äldre eleverna planerar och genomför organiserade aktiviteter för eleverna på låg- och mellan-stadiet i idrottshallen, efter ordinarie skoltid.
  • På skolan finns också kommunens enda fotbollsprofil, för elever i årskurs 7-9. Du som går här får spela fotboll på skoltid tre gånger per vecka, under ledning av utbildade ledare.

I rektorsområdet ingår:
Örtagårdens förskola, Gertrudsgårdens förskola, Pilevallskolan, modersmålsenheten och skolintroduktionen.

Bildningsförvaltningen