Anderslöv/Alstad

Vad är wellness? I rektorsområde Anderslöv-Alstad handlar det om kost, hälsa, rörelse och närvarokultur. Alla delar hänger ihop och i våra förskolor och skolor jobbar vi hela tiden för att öka trivseln och den sociala gemenskapen.

Områdets wellness-profil genomsyrar alla verksamhet, både inom förskolan och skolan. Kost, hälsa och rörelse är dagliga inslag för barnen och eleverna.

I rektorsområdet ingår:
Alstad skola, Väståkraskolan, Alstad förskola, Trollskogens förskola

Bildningsförvaltningen